Διερεύνηση των τραυματισμών επαγγελματικής αιτιολογίας σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο
Πλήρες κείμενο
Full Text (English)

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Sourtzi, P. (2021). Διερεύνηση των τραυματισμών επαγγελματικής αιτιολογίας σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Νοσηλεία και Έρευνα, 15(58). ανακτήθηκε από https://nursingcareresearch.gr/index.php/nursing-care-and-research/article/view/96

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ της μελέτης ήταν η ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων, τα οποία δηλώθηκαν από τους εργαζομένους στο Ιατρείο Εργασίας πανεπιστημιακού νοσοκομείου τα έτη 2013-2017.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για τη συλλογή των δεδομένων της παρούσας αναδρομικής περιγραφικής μελέτης αναπτύχθηκε ανώνυμο δελτίο καταγραφής, το οποίο συμπληρώθηκε με βάση τα έντυπα δήλωσης εργατικού ατυχήματος των ετών 2013-2017. Τα δεδομένα περιλάμβαναν τη δραστηριότητα κατά το ατύχημα, τον τρόπο και χώρο τραυματισμού, τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π), τον ιολογικό έλεγχο και τις οδηγίες που δόθηκαν μετά το ατύχημα. Η καταγραφή των δεδομένων έγινε σε φύλλα Excel, ενώ η στατιστική ανάλυση έγινε με το SPSS-v.21.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βρέθηκαν συμπληρωμένα 505 έντυπα δήλωσης εργατικού ατυχήματος. Το 73,5% των τραυματισμών συνέβη σε γυναίκες, ενώ το 64,6% στην ηλικιακή ομάδα 19-35 ετών. Συχνότεροι ήταν οι τραυματισμοί στο νοσηλευτικό προσωπικό (31,5%), με αιχμηρά αντικείμενα (77,2%), στα άνω άκρα (82,3%). Το 76,7% των εργαζομένων έκαναν χρήση των ενδεδειγμένων Μ.Α.Π. τη στιγμή του ατυχήματος ενώ το 85,1% είχε εμβολιασθεί κατά του HBV και στο 93,7% δεν υπήρξε απουσιασμός. Σε όλο το προσωπικό, πλην του νοσηλευτικού, βρέθηκε μείωση του ποσοστού των ατυχημάτων το 2015-2017 σε σύγκριση με το 2013-2014, δηλαδή μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 6/2013. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση των τραυματισμών από άστοχες κινήσεις, μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων από 63,2% σε 73,7% (p-value=0,012), ενώ μειώθηκε το ποσοστό των μη-εμβολιασθέντων έναντι του ΗΒV (p-value=0,025).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι τραυματισμοί από αιχμηρά αντικείμενα παρουσιάζουν υψηλή επίπτωση στο προσωπικό υγείας. Θεωρείται επομένως αναγκαίο να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης από τους υπεύθυνους με τη συνεργασία των εργαζομένων.

Πλήρες κείμενο
Full Text (English)
Creative Commons License

Αυτή η εργασία είναι αδειοδοτημένη υπό το CC Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0.

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2021 Νοσηλεία και Έρευνα