Τι επηρεάζει την ποιότητα ζωής και την υγιή γήρανση των ηλικιωμένων;
Πλήρες Κείμενο
Full Text (English)

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Μαλλίδου Α., & Babalola, T. (2021). Τι επηρεάζει την ποιότητα ζωής και την υγιή γήρανση των ηλικιωμένων;. Νοσηλεία και Έρευνα, 15(58). ανακτήθηκε από https://nursingcareresearch.gr/index.php/nursing-care-and-research/article/view/75

Περίληψη

Introduction: Worldwide, the population is rapidly aging. Most of older people prefer rather to have quality of life and maintain basic rights and fundamental freedoms with dignity than long life with low quality. Quality of life is a multidimensional, complex and subjective construct depending on the context, culture and value systems. Health policy-makers need urgently to focus on quality of life for all through health promotion and well-being, disease prevention, and better healthcare services mainly at home.

Purpose: To identify factors that positively influence quality of life and healthy aging, to emphasize their implications, and make informed recommendations for healthy and happy aging.

Methods: We searched the most recent literature using various databases (CINAHL, Google Scholar, PubMed), organization reports and websites to retrieve publications related to quality of life of older persons. Using the same keywords, we also searched the reference lists of the eligible identified publications. 

Results: The main factors positively contribute to healthy and happy aging include arts (e.g., music, dance), brain fitness, exercise/physical activity, connection with nature, nutrition, and social and intergenerational activities.

Conclusion: The pursuit of happiness and quality of life is human right and everyone’s overarching goal linked with psychosocial and physical health, and feelings of pleasure, contentment, and joy. Policies and innovative technological interventions are required to reduce older peoples’ social isolation and loneliness. Public awareness for healthy aging, well-being, and cost-effective outcomes may contribute to cohesive and happy communities. Regulated combination of these factors could influence lifestyles leading to healthy and happy aging.

Πλήρες Κείμενο
Full Text (English)
Creative Commons License

Αυτή η εργασία είναι αδειοδοτημένη υπό το CC Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0.

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2021 Νοσηλεία και Έρευνα