Λανθασμένη Διάγνωση: Διασχίζοντας την "Γκρίζα Ζώνη"
Πλήρες Κείμενο
Full Text (English)

Λέξεις-κλειδιά

διάγνωση

Categories

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

PASCHALI, A. A. (2021). Λανθασμένη Διάγνωση: Διασχίζοντας την "Γκρίζα Ζώνη". Νοσηλεία και Έρευνα, 15(58). ανακτήθηκε από https://nursingcareresearch.gr/index.php/nursing-care-and-research/article/view/183

Περίληψη

Η σωστή διάγνωση αποτελεί βασική πτυχή της φροντίδας του ασθενή.  Επί δεκαετίες, τα διαγνωστικά σφάλματα, οι ανακριβείς ή καθυστερημένες διαγνώσεις, αντιπροσωπεύουν ένα τυφλό σημείο στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας στον ασθενή. Οι αμερικανικές Εθνικές Ακαδημίες Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής, συγκάλεσαν το 2015 μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να διερευνήσουν  «τι είναι γνωστό»,  σχετικά με τα διαγνωστικά σφάλματα και να προτείνουν συστάσεις για τη συνολική βελτίωση της διάγνωσης και την πρόληψη  διαγνωστικών σφαλμάτων. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 12 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας ,   αντιμετωπίζουν καθυστερημένες, λανθασμένες η χαμένες  διαγνώσεις  από τις οποίες οι μισές είναι δυνητικά επιβλαβείς για την υγεία.

Πλήρες Κείμενο
Full Text (English)

Αναφορές

Chiolero A, Paccaud F, Aujesky D, Santschi V, Rodondi N. (2015). How to prevent overdiagnosis. Swiss Medical Weekly. 145:w14060.

Grey Zone (2020). https://www.greyzonehealth.com/it-felt-like-the-flu-it-took-10-doctors-a-year-and-60000-to-get-an-answer/ Πρόσβαση, Ιαν. 2020.

JohnHopkins(2013).https://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/diagnostic_errors_more_common_costly_and_harmful_than_treatment_mistakes/ Πρόσβαση, Ιαν. 2020.

Karademas EC, Giannousi Z. (2013). Representations of control and psychological symptoms in couples dealing with cancer: a dyadic-regulation approach. Psychology and Health, 28, 67–83.

Kasnakoğlu BΤ. (2019). Role expectations from doctors and effects on nonmedical outcomes. J Eval Clin Pract. Jul 3. doi: 10.1111/jep.13224. [Epub ahead of print]

Kelley JM, Kraft-Todd G, Schapira L, Kossowsky J, Riess H.(2014).

The influence of the patient-clinician relationship on healthcare outcomes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One, 9: e94207

Monie AP, Fazey PJ, Singer KP. (2016). Low back pain misdiagnosis or missed diagnosis: Core principles. Man Ther. Apr;22:68-71. doi:10.1016/j.math.2015.10.003.

Muszbek K, Gaal Ι. (2016). Pitfalls within the cancer-related doctor-patient communication Orv Hetil. Apr 24;157(17):649-53doi: 10.1556/650.2016.30454.

National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2015). Improving diagnosis in Health Care, The National Academies Press, Washington: DC.

Paschali AA, Hadjulis M, Papadimitriou A, Karademas EC. (2015). Patient and physician reports of the information provided about illness and treatment: what matters for patients' adaptation to cancer during treatment? Psycho-Οncology. Aug;24(8):901-9.

Petrocchi S, Iannello P, Lecciso F, Levante A, Antonietti A, Schulz PJ.(2019). Interpersonal trust in doctor-patient relation: Evidence from dyadic analysis and association with quality of dyadic communication. Soc Sci Med. Aug;235:112391 doi: 10.1016/j.socscimed.2019.112391.

Shapiro R. (2019). The Secret Language of Health Care. Simpler Health Press, Seattle: WA.

Sturgiss EA, Rieger E, Haesler E, Ridd MJ, Douglas K, Galvin SL.(2019). Adaption and validation of the Working Alliance Inventory for General Practice: qualitative review and cross-sectional surveys. Fam Pract. Jul 31;36(4):516-522. doi: 10.1093/fampra/cmy113.

Welch HG, Black WC. (2010). Overdiagnosis in cancer. Journal of the National Cancer Institute. 102(9):605–613.

Welch HG. (2015). Less medicine more health: 7 assumptions that drive too much medical care. Boston, MA: Beacon Press.

Wu LM, et al. (2013). Patient and spouse illness beliefs and quality of life in prostate cancer patients. Psychology & Health, 28, 355-368.

Creative Commons License

Αυτή η εργασία είναι αδειοδοτημένη υπό το CC Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0.

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2021 Νοσηλεία και Έρευνα