Νοσηλεία και Έρευνα

Τρέχον τεύχος

Τόμ. 15 Αρ. 58 (2021)
Published June 26, 2021
Τεύχος 58 - Νοσηλεία και Έρευνα

Λανθασμένη Διάγνωση: Διασχίζοντας την «Γκρίζα Ζώνη»

Προκλήσεις και Aυτοφροντίδα των Επαγγελματιών Υγείας στην εποχή της πανδημίας COVID-19: Mια κριτική ανασκόπηση

Τι επηρεάζει την ποιότητα ζωής και την υγιή γήρανση των ηλικιωμένων;

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχετιζόμενη με την εργασία ποιότητα ζωής των νοσηλευτών: Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Διερεύνηση των τραυματισμών επαγγελματικής αιτιολογίας σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο

Προβολή όλων των τευχών

Αποστολή, Σκοπός και Αναγνώριση του Περιοδικού

Το Επιστημονικό Περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» δέχεται άρθρα από Έλληνες και ξένους ερευνητές και συγγραφείς και βασίζεται σε σύστημα κριτών. Αποστολή του περιοδικού είναι να συμβάλει στην εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήμης και πρακτικής στην Ελλάδα και διεθνώς. Επίσης, στόχος είναι η προαγωγή και διάχυση νέων γνώσεων και ερευνητικών δεδομένων για εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας υγείας (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο. Για το σκοπό αυτό καλούνται συνάδελφοι νοσηλευτές και συνεργάτες άλλων επιστημών να συνεισφέρουν υψηλού επιπέδου πρωτογενείς και δευτερογενείς μελέτες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

Το περιοδικό Νοσηλεία και Έρευνα συμπεριλαμβάνεται στα περιοδικά με εθνική αναγνώριση ΦΕΚ τεύχος Β,1961/23-9-2008. Επίσης, το περιοδικό έγινε δεκτό και αποδελτιώνεται στις Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων CINHAL, EBSCO και SCOPUS. Επιπλέιον, από το 2019 ανήκει στο Directory of Nursing Journals Managed by INANE (International Academy of Nursing Editors).